Uncategorized

Bystrica je neslobodné mesto

Vidieť to na prezentovaní sa kandidátov na župana, ktorí idú po ruke židovi vo svojom nezmieriteľnom boji proti rasizmu, xenofóbii a neznášanlivosti, za nelegálne okupovanie zeme Cigánmi, za islam, za moslimov, za vraždy zo cti, za mierumilovné vraždenie sa medzi sunnitmi a šíitmi, za americké vraždenie po celom svete.

Všetci sú proti extrémizmu, tj za žida. Sú jeho otroci a sluhovia. Lebo to tak sami chcú. Mičev, Lunter, Klus, Saktor či jedno kto, ten prednosta z Brezna, či ten kekonóm.

Bystrica je neslobodná. Zotročená.

 

Standard
Uncategorized

Prečo ten bordel v ktorom žijete bystričania

považujete za krásny? Sásová – to bizarné nákupné centrum dole so zastávkou, Radvaň – betónový múr smerom k nej a oblasť priľahlá k nemu, kaštieľ dlhodobo schátraný, oblasť starého TESCO, zrúcanina na Kačici, Slovenka, Strieborné námestie s jeho známou vidličkou, Urban Spot, DK ROH, podstavec po Leninovi, odpočívacie miesto na autobusovej zastávke na Námestí slobody, tzv. fontána pred VÚB naproti, autobusové zastávky so zombíkmi vobec – tu vedie Rudohorská, detské dopravné ihrisko, rumovisko a la DRUKOS, vily pozdĺž Hronského predmestia, Horná Strieborná, Krížna, DUKLA BB a jej ubytovňa aj s bordelom na začiatku Švermovej, Malá stanica, kaplnka Nepomuckého, lampa na druhej strane Hrona, poničený travertín na Partizánskej, “súkromný pozemok” pod starou nemocnicou, divadlo DJGT a jeho zruinovaná fasáda, jama viete ktorá, zastavaný kopec nad plážou, zničenie časti pláže aj s jazerom, Hušták a jeho celková Sodoma-Gomora. “Podchod”.

Čo je tomto stave také krásne?

Prečo sa nesmie kritizovať?

Bystrické strašidlá a bystrická negativita.

To sú dva základné atribúty krásneho mesta.

Standard
Uncategorized

Začínajú sa niektorí bystričania prebúdzať?

Tak to vyzerá. Moj sústavný tlak na zvýšenie aktivity mestskej polície priniesol svoje ovocie a už aj Bystricovny začali požadovať zvýšenie represívnej činnosti MP. Ide najma o sprejovanie budov, rozbíjanie mestského mobiliáru, vytrhávanie kvetov, odhadzovanie špakov, prejavy výtržníctva a opilstva na verejnosti a podobne.

S mestskou políciou som v občasnom kontakte a neviem čo by som jej mohol vyčítať. Snáď len odporäčať – viac kamier, užšiu súčinnosť – nie spoluprácu – s mestou a záujmovými organizáciami, školami, nemocnicou, reštauračnými subjektami a podobne.

Mesto je v zlom, takmer dezolátnom stave. Je potrebné si to jednoducho priznať a začať s nápravou.

Tj. s dlhodobým a efektívnym riešením vandalizmu, ignorantsva a arogancie tak bežnej u bystrických debilov. Osobný príklad – pri nastupovaní na Karpatskej na jeden blondým pred 60-kou udrel z ničoho nič zboku do brucha že “nebudeš sa predbiehať kamarát”.

Má zápis na MP.

 

Inak to nikdy nebude lepšie.

 

 

Standard